Reagowanie kryzysowe

Zarządzaniem kryzysowym nazywamy ogólnie działalność organów wchodzących w skład administracji publicznej i będący istotnym elementem w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega ona na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania w ich przypadku kontroli i odpowiednich decyzji oraz na zaplanowaniu działań w przypadku sytuacji kryzysowej. Opiewa ono również system naprawczy występujący po sytuacjach kryzysowych szkód czy konsekwencji czyli odtwarzania zasobów czy też tak zwanej infrastruktury krytycznej.

Każdy kraj w momencie zagrożenia zmuszony jest do podjęcia działań związanych z obroną cywilną, której podejmują się odpowiednie organizacje resortowe. Jednakże również zarówno każdy kraj jaki i każda gmina czy też organizacja lub firma posiada własne systemy zarządzania oraz reagowania na każdą kryzysową sytuację jaka może je dotknąć. Każdy przedsiębiorca nie chce by jakiekolwiek sytuacje podbramkowe dotknęły jego instytucję zarówno w pojęciu firmy jak i państwa lecz często są one trudne do przewidzenia o ile w ogóle możliwe. Wychodząc jednakże z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć wiele organizacji poddaje swoje przedsiębiorstwa restrukturyzacji, która ma za zadanie ułatwienie im reakcji, zmniejszenie czasu działania oraz zminimalizowanie potencjalnych szkód.

Jednakże również w literze prawa są zawarte przepisy i adnotacje o zarządzaniu kryzysowym w poszczególnych wypadkach ułatwiające i kierujące postępowaniami poszczególnych jednostek w trudnych momentach. Zawarte są one w tak zwanej ustawie dotyczącej zarządzania kryzysowego. Została ona stworzona z myślą o przyszłości i już niestety wielokrotnie nasze państwo musiało się do niej odwoływać na wskutek zaistniałych okoliczności.

Również zarządzanie kryzysowe można spotkać w formie kierunku na studiach, który przynajmniej moim zdaniem jest trafionym wyborem na przyszłość. Wielu z młodych ludzi również uważa go za przyszłościowy i dlatego właśnie liczba uczęszczających na wykłady w tym zakresie znacząco wzrosła od kilku lat.

Zarządzanie kryzysowe jest terminem ściśle związanym zarówno z obroną cywilną polegającą na ochronie ludności jak również i bezpieczeństwem narodowym, które bardzo często staje się istotnym elementem dla funkcjonowania kraju i bezpieczeństwa jego obywateli nie zależnie od wieku czy statusu społecznego.

Tagi: , , , ,