Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Prawda jest taka, że w Polsce w zasadzie dopiero od kilku lat działa cały system zarządzania kryzysowego. Weszła ona w działanie dopiero w czerwcu 2007 roku poprzez ustawę o zarządzaniu kryzysowym.

Sama ustawa zawiera 35 artykułów tak samo jak jej poprawiona wersja z 2010 roku. Zawiera ona regulacje prawne dotyczące każdego aspektu zarządzania w sytuacjach kryzysowych i ciężkie. Określa ona organy właściwe, które oddelegowane są do zarządzania kryzysowego oraz wszelkimi zadaniami i zasadami w tej właśnie dziedzinie ale również określa zasady zarządzania finansowego.

Również tłumaczy ona jak mamy rozumieć niektóre pojęcia zawarte w treści ustawy. Dla przykładu według podanej w niej definicji sytuacja kryzysowa jest to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, ich mienia w znacznych obszarach terenu, środowiska, które to w zasadzie doprowadzają do znacznego ograniczenia we właściwym działaniu właściwych organów administracji publicznej oraz definiuje nam infrastrukturę krytyczną jako systemy  oraz łączące się z nimi funkcjonalne obiekty, w tym również budowlane, urządzenia, instalacje, usługi uważane za kluczowe dla organów odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa w państwie zarówno dla samego kraju jak i jego obywateli oraz ostatecznie zapewnienie funkcjonalności dla organów administracji publicznej.

Cała ustawa również poddaje regulacji sposoby sporządzania planów związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych zarówno na małą jak i większą skalę. Została ona stworzona w celu ujednolicenia działań zapobiegawczych oraz tych podejmowanych w trakcie niespodziewanego, krytycznego zarządzenia. Od swojej pierwszej wersji przeszła parę modyfikacji i obecnie obowiązuje nas ustawa o zarządzaniu kryzysowym datowana na 29 października i sygnowana przez obecnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Weszła ona w życie 12 listopada 2010 roku czyli 14 dni po ujawnieniu poprawionej wersji.

Tagi: , , ,